Ne i ndihmojmë botës që rritet që nga viti 1988

Zgjidhja e malit në tokë

  • Ground Mount Solution

    Zgjidhja e malit në tokë

    Sistemet PV Racking të montuar në tokë janë krijuar posaçërisht për stacionet e mëdha të energjisë tregtare dhe publike. Kostoja e punës dhe koha e instalimit mund të zvogëlohen për shkak të mbështetjes paraprake.