Ne i ndihmojmë botës që rritet që nga viti 1988

Zgjidhja e Carport

  • Carport Solution

    Zgjidhja e Carport

    Zgjidhja e hidroizolimit Carport për panelet diellore PV mund të përdoret si një stacion karikimi direkt për automjetin elektrik, pasi të jetë i lidhur mirë me kabinetin e karikimit.

    Krahasuar me karportin tradicional, Struktura e brendshme e optimizuar në pjesën e sipërme të karotës hidroizoluese të KAJ bën të mundur udhëheqjen, mbledhjen dhe lëshimin e reshjeve me sistemin e hidroizolimit, duke arritur hidroizolimin strukturor dhe mbrojtjen e karotës brenda në mënyrë efektive. Për më tepër, nyja jo depërtuese e grykës së ujit mund të ngarkohet dhe çmontohet vazhdimisht, duke zvogëluar ndjeshëm ngarkesën në vend të punës.