Ne i ndihmojmë botës që rritet që nga viti 1988

Zgjidhje bujqësore

  • Agricultural Solution

    Zgjidhje bujqësore

    Sistemi i montimit të shtëpive të gjelbërta (zgjidhja ekologjike diellore) shfrytëzon plotësisht tokat bujqësore dhe zhvillon energji të pastër nga dielli, duke sjellë një të ardhme më të pastër për qeniet njerëzore.