Ne i ndihmojmë botës që rritet që nga viti 1988

Dritarja e kasës së aluminit

  • Aluminium Casement Window

    Dritarja e kasës së aluminit

    Lustrim i veshur ose i lyer me veti optike që është transparent për disa gjatësi vale energjie dhe reflektues për të tjerët. Veshjet tipike spektatorisht selektive janë transparente ndaj dritës së dukshme dhe pasqyrojnë rrezatimin infra të kuqe me valë të shkurtër dhe me valë të gjatë.